A

B

 

Mark Belitsky

 

Alexey Berezin

 

Nataliya Bogolubska

 

Ilya Bronshteyn

 

Svetlana Bugrimova

C

D

E

 

Viktor Evdokimov

F

 

Lora Fill

 

Elena Fiks

G

 

Dmitry Garanin

 

Gennadiy Golovin

 

Andrey Gritsman

 

Gena Gruz

 

Pavel Gubin

H

 

Sergey Hollerbach

I

 

Elena Iosilevich

J

 

Ekaterina Jarmusik

K

 

Vladimir Kamen

 

Veronika Kaninska

 

Tatiana Karelina

 

Olga Kheyfets

 

Yulia Khramtsova

 

Katerina Kjarmusik

 

Efim Knafelman

 

Viktoriya Koreneva

 

Peter Kramer

 

Elena Kushnerova

 

Lyudmila Krivorutskaya

L

 

Dalila Lipovetsky

 

Uri Litvak

M

 

Yuliya Medvedovskaya

 

Aneta Meiman

 

Jacob Miller

 

Olga Misevichene

N

 

Naum Nakhimovsky

 

Anna Nemerovsky

O

 

Eleanor Osmanoff

 

Yuriy Osterfeld

P

 

Larisa Panteleeva

 

Irina Perelman

 

Irena Petruk

 

Leonid Podolsky

 

Irina Popova

 

Arkadiy Pyanin

R

 

Albert Rosenblatt

 

Nina Rumyantseva

 

Gennady Rusakov

S

 

Svetlana Samedova

 

Alla Sergienko

 

Roza Spektor

T

 

Luba Temnik

 

Svitlana Tsaryova

V

 

Victoria Vallye

 

Galina Vetsinova

W

 

Tatyana Wasserman

Y

Z

 

Michael Zhinzherov


tickets, donation,

membership

Our partners:

WE ARE 84! / НАМ 84!

Presidents of the Pushkin Society

1. Boris Brasol, founder    (1935 -1963)

2. Gregory Mesniaeff         (1963 -1967)

3. Semen Bogolubov         (1967 -1971)

4. Serge Woyciechowski   (1971 - 1973)

5. Nadezhda Baklanova-Bozhak

                                          (1973 - 1995)

6. Catherine Lodyjensky   (1995 - 2009)

7. Victoria Kurchenko    ( 2009 - present)