A

 

Alex Ag (Гарбер)

B

 

Mark Belitsky

 

Alexey Berezin

 

Elena Brodova

 

Ilya Bronshteyn

C

D

 

Elena Dobrovolskaya

G

 

Marina Gershman

 

Svetlana Gluzman

 

Gena Gruz

H

 

Dalila Hipovetsky

 

Sergey Hollerbach

I

 

Elena Iosilevich

 

Jacob Miller

K

 

Veronika Kaninska

 

Simon Kaplan

 

Tatiana Karelina

 

Marina Kashirskaya

 

Yuliya Khramtsova

 

Efim Knafelman

 

Natalia Koren Kropf

 

Nina Kossman

 

Elena Kushnerova

 

Lyudmila Krivorutskaya

L

 

Yelena Lezhen

 

Uri Litvak

M

 

Natalia macDonalds

 

Alyona Makeeva

 

Natalia Maks

 

Yuliya Medvedovskaya

 

Aneta Meiman

 

Julia Michry

N

 

Naum Nakhimovsky

 

Anna Nemerovsky

 

Natalia Newman

 

Aron Nirshberg

O

 

Eleanor Osmanoff

P

 

Irina Perelman

 

Victor Persik

 

Leonid Podolsky

R

 

Albert Rosenblatt

 

Gennady Rusakov

 

Elena Rykoff

S

 

Alex Shabatinas

T

V

 

Victoria Vallye

 

Galina Vetsinova

Y

Z

 

Michael Zhinzherov

 

Mikhail Zvyagin


donation, tickets and membership:

Our partners:

WE ARE 83! / НАМ 83!

Presidents of the Pushkin Society

1. Boris Brasol, founder      (1935 -1963)

2. Gregory Mesniaeff          (1963 -1967)

3. Semen Bogolubov         (1967 -1971)

4. Serge Woyciechowski     (1971 - 1973)

5. Nadezhda Baklanova      (1973 - 1995)

6. Catherine Lodyjensky     (1995 - 2009)

7. Victoria Kurchenko     ( 2009 - present)