A

 

Maxim Anikushin

B

 

Grigoriy Bekker

 

Mark Belitsky

 

Alexey Berezin

 

Nataliya Bogolubska

 

Ilya Bronshteyn

 

Inna Brusilovskaya

 

Svetlana Bugrimova

E

 

Eugene Edelson

 

Natalia Efroimson

 

Viktor Evdokimov

F

 

Vera Faturova

 

Elena Fiks

 

Lidiya Fomenko

G

 

Alex Galper

 

Dmitry Garanin

 

Andrey Gritsman

 

Gena Gruz

 

Pavel Gubin

H

 

Sergey Hollerbach

I

 

Elena Iosilevich

J

 

Ekaterina Jarmusik

K

 

Veronika Kaninska

 

Marina Katseva

 

Yulia Khramtsova

 

Efim Knafelman

 

Elena Klichova

 

Tatiana Knobel

 

Peter Kramer

 

Larisa Krasner

 

Elena Kushnerova

 

Lyudmila Krivorutskaya

L

 

Dalila Lipovetsky

 

Pavel Lukiyanov

M

 

Lubow Magaj

 

Maksimova Bella

 

Efim Medvedovsky

 

Aneta Meiman

 

Georgy Melskiy

 

Olga Misevichene

N

 

Aelita Neihausen

 

Anna Nemerovsky

 

Alexander Noninyan

O

 

Eleanor Osmanoff

 

Yuriy Osterfeld

P

 

Irena Petruk

 

Leonid Podolsky

R

 

Albert Rosenblatt

 

Olga Rossales

 

Nina Rumyantseva

 

Gennady Rusakov

S

 

Alla Sergienko

 

Aleksandr Shcheglovitov

 

Alla Sherbakov

T

 

Luba Temnik

 

Svitlana Tsaryova

 

Mikhail Turovsky

V

 

Victoria Vallye

 

Evgeny Veprinsky

 

Galina Vetsinova

W

 

Tatyana Wasserman

Z

 

Nina Zaretskaya

 

Michael Zhinzherov


Tickets, donation,
membership

Our partners

WE ARE 85! / НАМ 85!

 Presidents of the Pushkin Society

1. Boris Brasol, founder    (1935 -1963)

2. Gregory Mesniaeff        (1963 -1967)

3. Semen Bogolubov         (1967 -1971)

4. Serge Woyciechowski   (1971 - 1973)

5. N. Baklanova-Bozhak   (1973 - 1995)   6. Catherine Lodyjensky   (1995 - 2009)

7. Victoria Kurchenko    (2009 - present)