A

B

 

Mark Belitsky

 

Alexey Berezin

 

Елена Бродова

 

Ilya Bronshteyn

C

D

E

 

Sergey Evelev

G

 

Alex Garber

 

Lev Genkin

 

Gennady Golovin

 

Gena Gruz

H

 

Sergey Hollerbach

I

 

Elena Iosilevich

K

 

Tatiana Karelina

 

Marina Kashirskaya

 

Yuliya Khramtsova

 

Efim Knafelman

 

Nina Kossman

 

Elena Kushnerova

 

Lyudmila Krivorutskaya

L

 

Yelena Lezhen

M

 

Alyona Makeeva

 

Natalia Maks

 

Aneta Meiman

N

 

Anna Nemerovsky

 

Natalia Newman

P

 

Victor Persik

 

Iren Petruk

 

Leonid Podolsky

R

 

Gennady Rusakov

S

 

Galina Shevtsova

 

Ana Sorce

T

V

 

Victoria Vallye

Y

Z

 

Michael Zhinzherov


donation, tickets and membership:

Our partners:

WE ARE 82! / НАМ 82!

Presidents of the Pushkin Society

1. Boris Brasol, founder      (1935 -1963)

2. Gregory Mesniaeff          (1963 -1967)

3. Semen Bogolubov         (1967 -1971)

4. Serge Woyciechowski     (1971 - 1973)

5. Nadezhda Baklanova      (1973 - 1995)

6. Catherine Lodyjensky     (1995 - 2009)

7. Victoria Kurchenko     ( 2009 - present)