B

 

Grigory Bekker

 

Mark Belitsky

 

Alexey Berezin

 

Inna Brusilovskaya

 

Svetlana Bugrimova

D

 

Alla Demina

E

 

Natalia Efroimson

F

 

Vera Faturova

 

Elena Fiks

G

 

Alex Galper

 

Dmitry Garanin

 

Marina Garanin

 

Gennady Grevnin

 

Andrey Gritsman

 

Pavel Gubin

I

 

Elena Iosilevich

J

 

Ekaterina Jarmusik

K

 

Marina Katseva

 

Yulia Khramtsova

 

Peter Kramer

 

Lyudmila Krivorutskaya

 

Elena Kushnerova

L

 

Dalila Lipovetsky

 

Pavel Lukiyanov

M

 

Bella Maksimova

 

Aneta Meiman

 

Lyudmila Melomed

 

Georgy Melskiy

N

 

Raisa Nagorny

 

Anna Nemerovsky

O

 

Yuriy Osterfeld

P

 

Polina Pecherskaya

 

Irena Petruk

 

Olga Pismenny

 

Elena Prozorova

R

 

Olga Rossales

 

Nina Rumyantseva

S

 

Alla Sergienko

 

Aleksandr Shcheglovitov

 

Tatyana Shchogolev

T

 

Svitlana Tsaryova

 

Mikhail Turovsky

U

 

Elena Ulanovsky

 

Yevgeniy Ushomirskiy

V

 

Victoria Vallye

 

Evgeny Veprinsky

 

Galina Vetsinova

Z

 

Nina Zaretskaya

 

Michael Zhinzherov


Tickets, donation, membership

Our partners

WE ARE 87! / НАМ 87!

 Presidents of the Pushkin Society

1. Boris Brasol, founder    (1935 -1963)

2. Gregory Mesniaeff        (1963 -1967)

3. Semen Bogolubov         (1967 -1971)

4. Serge Woyciechowski   (1971 - 1973)

5. N. Baklanova-Bozhak   (1973 - 1995)   6. Catherine Lodyjensky   (1995 - 2009)

7. Victoria Kurchenko    (2009 - present)